8/11/2010

บ้านพัก- Cottages & Family Cottages


มีทั้งห้องเตียงเดี่ยวและห้องเตียงคู่ สำหรับ 2 ท่าน, ห้องสำหรับ 4 ท่าน และหลังสำหรับ 8 ท่าน

  Cottages for 2 & Family Cottages for 4 up to 8 people including A/C, TV cable, Hot shower, fridge

 


No comments:

Post a Comment