8/11/2010

บ้านไม้ - Superior Bungalows


เป็นห้องเตียงเดี่ยวสำหรับ 2 ท่าน มีเฉพาะเตียงเดี่ยวเท่านั้น Superior Bungalows for up to 2 people incl. A/C, TV cable, hot shower, fridge

 No comments:

Post a Comment